Den kulturelle skolesekken

Muséet har disse tilbudene:

Foto: Taran Krogvold

  • Historien om Norges første glassverk – Nøstetangen Glasværk i Hokksund.
  • Moderne glasskunst. Raven Skyrivers knølhval.
  • Elevoppgaver om hval, miljøvern og plast.  Kan tilpasses videregående skole, grunnskole og barnehage.

Tidspunkt må avtales.