Chr. IV og Kongsberg Sølvverk

Chr. IV og Kongsberg Sølvverk

Lørdags-Akademiet

 

 

Foredrag av Per Halvor Sælebakke, som har vært ansatt i 32 år ved Bergverksmuseet i Kongsberg.  Etter at han sluttet der, ble han ansatt som direktør ved Næs Jernverksmuseum.