Demokrati og rettsstat under press?

Demokrati og rettsstat under press?

LørdagsAkademiet

Alle snakker om verdier!  En som har bedre forutsetning for dette enn de fleste, er  filosof og fredsforsker Henrik Syse. I en verden preget av nyheter om Donald Trump, klimaforandringer, migrasjon, nasjonalisme, terrorisme, hvilke verdier bør vi møte fremtiden med ? Hvilke verdier er truet i dag? Henrik Syse vil reflektere over disse spørsmålene både fra et  filosofisk og politisk ståsted. Henrik Syse er forsker ved Institutt for fredsforskning, professor II ved Bjørknes høyskole, medlem av Nobelkomiteen, og søndagsskolelærer.