Foredrag: Havnen på Lerberg?

Foredrag: Havnen på Lerberg?

Nils Hobbelstad forteller om en mulig vikinghavn ved dagens Lerberg

Vannstanden i Drammenselva har vært avgjørende for liv og næring på Eiker, og bebyggelsesmønsteret i dalen har endret seg i takt med landhevingen etter siste istid. Nils Hobbelstad tar utgangspunkt i gamle kart og arkeologiske gjenstander, og argumenterer for at dagens Lerberg engang var sete for en betydelig vikinghavn.

Foredraget inngår i utstillingen Glasskipene. Inngang kr. 100. Halv pris for medlemmer av Nøstetangen Glasværks venner.