Foredrag: Jernverksdriften ved Hassel, Eidsfoss og Kongsberg

Foredrag: Jernverksdriften ved Hassel, Eidsfoss og Kongsberg

Foredrag ved Per Halvor Sælebakke

Bergverksdrift står helt sentralt i norsk industrihistorie, og har ikke minst formet samfunnet i nedre Buskerud over flere hundre år. De mange virksomhetene ved Kongsberg, samt jernverkene ved Hassel og Eidsfoss, var industriforetak av nasjonal betydning. Dere historie er også flettet sammen med den om Nøstetangen glassverk. Per Halvor Sælebakke er tidligere direktør for Norsk Bergverksmuseum og Næs Jernverksmuseum.

Inngang kr. 100. Halv pris for medlemmer av Nøstetangen Glasværks venner.