Foredrag: Musikkorpsenes historie gjennom 700 år

Foredrag: Musikkorpsenes historie gjennom 700 år

Jan Eriksen forteller om musikkorpsenes historie.

Hornmusikk i forskjellige former er viktige deler av kulturlivet på både nasjonalt og lokalt plan. Særlig har det stått sentralt i de mange industrimiljøene på Eiker. Jan Eriksen viser til tallrike musikalske eksempler og forteller om hvordan genren har utviklet seg i ulike land og med ulike besetninger og instrumenteringer – med linjer helt tilbake til middelalderen.

Inngang kr. 100. Halv pris for medlemmer av Nøstetangen Glasværks venner.