Historier om jern. Lørdags-Akademiet

Historier om jern. Lørdags-Akademiet

Jernverksdriften ved Hassel, Eidsfoss og kongsberg

Foredrag av Per Halvor Sælebakke, som har vært ansatt i 32 år ved Bergverksmuseet i Kongsberg.  Etter at han sluttet der, ble han ansatt som direktør ved Næs Jernverksmuseum.