NøstetangenSeminaret 2020

Smittevernsrestriksjoner gjør at NøstetangenSeminaret 2020 desverre ikke kan gjennomføres som planlagt. Vi vurderer situasjonen fortløpende og kommer tilbake med mer informasjon.