Nøstetangenseminaret

NØSTETANGENSEMINARET 2019

Alltid kl. 13.00-14.00
Inngang kr. 100. Halv pris for medlemmer av Nøstetangen Glasværks venner.

Program:

22. juni
Asle Toje: Donald Trump og en ny verdensorden

Donald Trump var omstridt i decennier før han stormet inn i verdenspolitikken i 2017. Trump er mildt sagt elsket og hatet, beundret og foraktet – men ikke desto mindre en av nåtidens mest sentrale politiske skikkelser. Asle Toje kommer til Nøstetangen norsk glassmuseum for å fortelle om politikeren bak støyen; om hvilke deler av amerikansk politikk som har endre seg siden Obama, og om hva som ligger fast. Foredraget vil belyse personen Donald Trump, hans form og substans, og hvorfor han har gode muligheter til å bli gjenvalgt i 2020.

29. juni
Åse Klundelien: Det visste du ikke om Henrik Wergeland

Henrik Wergeland var poet og patriot, kjempen for retten til å feire 17. mai, og ville forbedre fattigvesenet og hjelpe bøndene til en bedre tilværelse. Men han var også en drukkenbolt og kranglefant, og en omstridt figur i sin egen samtid. Hele sitt voksne liv kjempet han for at jødeparagrafen i grunnloven av 1814 skulle oppheves. Åse Klundelien forteller om en kompleks personlighet, og belyser mennesket bak nasjonalikonet Henrik Wergeland.

06. juli
Ole Hammerborg: Om Herman Wildenvey’s liv og diktning

Herman Wildenvey har en ubestridt posisjon som Eikerbygdenes dikter. Kulturarbeider ved Portaasen, Ole Hammerborg, er en av de som kjenner Wildenveys forfatterskap best. I dette foredraget presentere han Wildenveys liv og diktning, ispedd anekdoter og deklamering av Wildenveys poesi.

13. juli
Jan Eriksen: Musikkorpsenes historie gjennom 700 år

Musikkorps og hornmusikk er viktige deler av det kulturlivet både på nasjonalt og lokalt plan. Ikke minst har de hatt en sentral posisjon i de mange industrimiljøene på Eiker. Jan Eriksen bruker tallrike musikkeksempler og forteller om utviklingen i ulike land, besetninger og instrumentasjon, med historiske linjer helt tilbake til 1300-tallet.

20. juli
Ragnar Otto Eriksen: Ville vak og stille stunder. Skaudikt og fløytelåt.

«Ville vak og stille stunder» er tittelen på eikerpoeten Ragnar Otto Eriksens siste bok, og en oppfølger til suksessboka «Åbborvann i himmelen». Nøstetangen norsk glassmuseum byr på skaudikt og fløytelåt når Eriksen besøker museet – basert på opplevelser, drømmer, tanker og minner fra mange år under åpen i himmel i Eikers store skoger.

27. juli
Henrik Somdal: Arktis og art nouveau. Om Thorolf Holmboe og hans samtidige

Art nouveau-perioden rundt forrige århundreskifte var en tid preget av nyskapning og eksperimentering innenfor kunst, arkitektur og design. Den nordnorske kunstneren Thorolf Holmboe var en av stilretningens toneangivende formgivere av blant annet bokutstyr, møbler, porselen og glass. Inspirasjonen hentet han ofte fra det nordlige Norge og fra polarområdene. Henrik Somdal er avdelingsleder ved Nøstetangen norsk glassmuseum, og forteller om hvordan forestillinger om Arktis, og de store polarekspedisjonene, kom til å påvirke kunstindustrien i hele Europa i årene rundt 1900.

03. august
Inger Merete Hobbelstad: Tre filmer du må se før du dør

Inger Merete Hobbelstad er prisbelønt journalist, forfatter og kritiker. I 2016 utga hun den kritikerroste boken Å leve med Shakespeare, med essays om ti tekster av William Shakespeare. For mange er hun kanskje best kjent som mangeårig filmanmelder i Dagbladet. 3. august kommer Hobbelstad til Nøstetangen norsk glassmuseum, for å fortelle hvilke tre filmer du må se før du dør.

17. august
Per Halvor Sælebakke: Jernverksdriften ved Hassel, Eidsfoss og Kongsberg

Bergverksdrift står helt sentralt i norsk industrihistorie, og har ikke minst formet samfunnet i nedre Buskerud over flere hundre år. De mange virksomhetene ved Kongsberg, samt jernverkene i Hassel og Eidsfoss, var industriforetak av nasjonal betydning. Dere historie er også flettet sammen med den om Nøstetangen glassverk. Per Halvor Sælebakke er tidligere direktør for Norsk Bergverksmuseum og Næs Jernverksmuseum.

24. august:
Johan Kaggestad: Tour de France – verdens største årlige idrettsarrangement

Johan Kaggestad er kjent for mange som TV2s mangeårige ekspertkommentator under Tour de France. 24. august kan han oppleves live på Nøstetangen norsk glassmuseum, hvor han vil fortelle om fenomenet som både er verdens største sykkelritt og verdens største årlige idrettsarrangement.

31. august:
Jan Morten Helgestad: Musikalsk reise i viselandet

Årets NøstetangenSeminar avsluttes med konsert av trubadur Jan Morten Helgestad. Konserten byr på sang, historier og anekdoter, med kjente og ukjente av sanger av blant annet Erik Bye, Björn Afzelius, Ola Bremnes, Halvdan Sivertsen, Odd Nordstoga, Olle Adolphson og mange flere.