Stilling ledig som avdelingsleder ved Nøstetangen norsk glassmuseum.

Se utlysing her.

Nøstetangen norsk glassmuseum er lokalisert til den gamle Sorenskrivergården på Hokksund. Nøstetangen er en av 13 avdelinger og 18 besøkssteder i Stiftelsen Buskerudmuseet. Administrasjonen holder til på Hokksund i Øvre Eiker kommune.

Buskerudmuseet ble etablert 1. Desember 2014 etter konsolidering av museer i Buskerud.

Nøstetangen norsk glassmuseum søker etter en tydelig og samlende

Avdelingsleder, Nøstetangen – 50 % stilling

som skal bidra til å gjøre Nøstetangen til en velfungerende organisasjon, et faglig tyngdepunkt og et ettertraktet besøksmål. Nøstetangen har et stort potensiale for videreutvikling på mange områder og avdelingslederen må være en pådriver for dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Å utvikle Nøstetangens samlede virksomhet i h.h.t. vedtatte strategier, museumsplaner/tiltaksplaner og budsjett.
 • Sørge for at økonomien til enhver tid er positiv slik at man har et godt fundament for gjennomføring av Nøstetangens kjernevirksomhet.
 • Etablere program for sesongens virksomhet med samarbeid med glasskunstner og beslutte hvilke andre kulturattraksjoner som skal inngå.
 • Markedsføre programmet og andre aktiviteter.
 • Beskrive og dokumentere historiske utstillinger og visning av multimedia-presentasjoner.
 • Representere Nøstetangen utad på en god måte blant annet i forhold til media, og herunder bidra til allianse- og nettverksbygging.
 • Stillingen rapporterer til Buskerudmuseets direktør.

Krav til søker

 • Ha dokumentert utdanning og/eller erfaring innen administrasjon, ledelse og økonomi.
 • Høyere utdanning innen kulturhistoriske fag og/eller tidligere erfaring fra museumsarbeid.
 • Arbeide strategisk og strukturert
 • Være samlende, kreativ og dynamisk
 • Være beslutningsdyktig og handlekraftig
 • Være synlig og tilgjengelig og ha gode evner i kommunikasjon og tilbakemeldinger
 • Det er ønskelig at søker har bakgrunn i produksjon av glass, i utstilling av og presentasjon av glass eller i andre områder av kulturfeltet der glass har en naturlig plass.

Vi kan tilby

 • Spennende stilling med gode utviklingsmuligheter faglig og personlig
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Ytelsesbasert pensjonsordning

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse styreleder Runar Hannevold, Buskerudmuseet, tlf. 97433064, mail runar.trygve.hannevold@gmail.com.